Lekarze, spec. Psycholog

Psycholog, Pedagog

Paulina Klimczak

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia: 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie, którego program dostosowany jest do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej.                                                                                                                                    Doświadczenie zdobyła w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej i świetlicy środowiskowej. Od 2014 r. współpracuje z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet udzielając informacji i wsparcia osobom zgłaszającym się do fundacji. Od 2015 r. zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną i treningiem funkcji poznawczych współpracując z poradnią zdrowia psychicznego. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencję kryzysową.

Psycholog

Dorota Dąbrowska

Bulwar Ikara 30 , 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Studia magisterskie w zakresie psychologii ukończyła w 1989 roku.

W 1999 roku uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, a w 2012 roku po odbyciu szkolenia uzupełniającego w formie trzyletnich studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i złożeniu egzaminów państwowych w Centrum Egzaminów Medycznych uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.
Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyte między innymi w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym, ośrodku leczenia chorób psychosomatycznych, oddziale dziennym oraz poradniach.
W Centrum Ikar zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną, która od kilkunastu lat jest jej głównym obszarem zainteresowań zawodowych.
Zainteresowania pokrewne: neurobiologia, kognitywistyka, epistemologia.

Psycholog, Psychoterapeuta (certyfikowany)

dr n. hum. Marta Kuty-Pachecka

Bulwar Ikara 30, 54-130Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jestem doktorem nauk humanistycznych, psychologiem i psychoterapeutą w
trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Pracownikiem dydaktyczny, prowadzI zajęcia z zakresu psychologii i psychopatologii na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie SWPS.

Posiada doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne w pracy z osobami z zaburzeniami
lękowym, a także osobami z problemami dermatologicznymi.
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc czynny udział w konferencjach naukowych z zakresu psychiatrii, psychoonkologii i psychodermatologii. Realizuje projekty badawcze na temat psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych.
Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, wsparciem, diagnozą i psychoterapią osób
dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej
superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Psycholog, Psychoterapeuta

Kamila Raczyńska- Gutkowska

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i muzykoterapię na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Swoje kompetencje rozwijała uczestnicząc w licznych szkoleniach psychoterapeutycznych. Odbyła roczny kurs „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a następnie doskonaliła swoje umiejętności podczas 4-letniego specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod patronatem Oddziału Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuj głównie w podejściu psychodynamicznym, ale korzysta także z doświadczenia innych szkół psychoterapeutycznych, m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ericksonowskiej, czy psychoterapii pozytywnej, po to, by jak najlepiej dostosować metody pracy do problemu każdego pacjenta.

Ukończyła kurs I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada tytuł konsultanta w zakresie psychoterapii pozytywnej nadany przez Word Association for Positive Psychotherapy .
Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu najpierw pracując jako muzykoterapeuta a następnie jako psycholog w dziennych oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz w oddziale leczenia nerwic, gdzie współprowadziła terapię grupową. Pracowała w ośrodku opiekuńczo-leczniczym z osobami po przebytych udarach mózgu.
Obszarem jej szczególnych zainteresowań jest psychoterapia osób dorosłych, diagnoza neuropsychologiczna otępień oraz pomoc psychologiczna osobom doświadczającym trudności w zakresie życia seksualnego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Moją pracę poddaj regularnej superwizji.

Psycholog, Seksuolog

Sylwia Szulc

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jestem psychologiem i seksuologiem klinicznym. Ukończyłam studia z zakresu psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z pacjentami seksuologicznymi zdobywałam w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Krakowie, w Centrum Psychoterapii w Warszawie oraz w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED w Warszawie. Ponadto swoje kompetencje pogłębiałam na stażach w szpitalach psychiatrycznych, takich jak Szpital Uniwersytecki im Mikołaja Kopernika w Krakowie oraz Szpital Ogólnopsychiatryczny im Józefa Babińskiego w Krakowie.

Obszar moich zainteresowań stanowią głównie pacjenci seksuologiczni, mający problemy z osiągnięciem orgazmu, wzwodu, przedwczesnym lub zbyt późnym wytryskiem. Kobiety mające problemy z lubrykacją. Ponadto zajmuje się również pacjentami mającymi problemy z awersją seksualną, wszelkiego rodzaju traumami związanymi z seksem oraz szeroko pojętą tematyką LGBT.

W swojej pracy staram się patrzeć na pacjenta holistycznie, tzn. nie przez pryzmat problemu z którym przychodzi, przede wszystkim staram się zbudować relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ uważam, że to jedyna droga do tego, aby pomóc danej osobie w rozwiązaniu jej problemu.

Psycholog, Psychoterapeuta

Katarzyna Kluzowska

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Karolina Wołowicz

Krynicka 33-35, 50-555Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
krynicka@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Alicja Komsta

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia: 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Spec.Psychodietetyki

Kamila Koziara

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia: 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Joanna Lis

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia: 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Agnieszka Pankała

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia: 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Agnieszka Paszko

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia: 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Cert.Psychoterapeuta

Katarzyna Pieńko-Jamuła

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia: 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl