Poradnia Centrum Ikar z Bulwaru Ikara – w nowej lokalizacji

Od dnia 09.04.2018r poradnia Centrum Ikar z ul. Bulwar Ikara 30 została przeniesiona do nowej lokalizacji
Galeria Pilczycka Viktor ul. Dokerska 2a we Wrocławiu.
Telefon pozostał bez zmian 71 791 61 63

Poradnie Specjalistyczne we Wrocławiu

CENTRUM IKAR tworzy zespół specjalistów z zakresu psychiatrii i psychologii, ortopedii , kardiologii, dermatologii i innych poradni specjalistycznych, którzy dzięki ścisłej komunikacji i indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta oferuje kompleksową diagnozę i leczenie. Zaangażowanie oraz wysoka jakość świadczonych usług i opieki medycznej oferowanej w naszych placówkach jest dla personelu Centrum Ikar najwyższym priorytetem. Zapewniamy naszym pacjentom przyjazną atmosferę oraz warunki pełne dyskrecji i komfortu.

CENTRUM IKAR posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w niesieniu pomocy osobom, których dotyka problem sfery zdrowia psychicznego. Filarem działalności placówki jest Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Dynamiczny rozwój Centrum Ikar pozwolił na utworzenie w swojej strukturze kolejnych placówek z zakresu zdrowia psychicznego:

  • Poradnia Psychogeriatryczna,
  • Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
  • Poradnia Zaburzeń Odżywiania,
  • Konsultacyjna Poradnia Psychologiczna dla osób po wypadkach komunikacyjnych.

Projekt „Wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia w placówkach medycznych NZOZ Centrum Ikar we Wrocławiu”
zrealizowany w ramach działania 2.1 „E-usługi publiczne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020