Lekarze, spec. Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista terapii uzależnień

Magdalena Bąkiewicz

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jestem psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyłam: Przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie: Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień (2006r – uzyskałam certyfikat PARPA nr 427), Całościowy 4,5 letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej organizowany przez Oddział Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, W trakcie szkolenia odbyłam 2,5 letnią analityczną psychoterapię grupową.

Psycholog, Psychoterapeuta

Malwina Boryczka

Krynicka 33-35, 50-555 Wrocław
Infolinia: 71 311 16 58
krynicka@centrumikar.pl

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie swoje kompetencje poszerzam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, gdzie uczestniczę w Kursie Zaawansowanym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego.

Prowadząc terapię w nurcie systemowym skupiam się m.in. na zasobach drugiej osoby, wzorcach zachowań oraz relacjach. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Psycholog

Dorota Dąbrowska

Bulwar Ikara 30 , 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Studia magisterskie w zakresie psychologii ukończyła w 1989 roku.

W 1999 roku uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, a w 2012 roku po odbyciu szkolenia uzupełniającego w formie trzyletnich studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i złożeniu egzaminów państwowych w Centrum Egzaminów Medycznych uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.
Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyte między innymi w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym, ośrodku leczenia chorób psychosomatycznych, oddziale dziennym oraz poradniach.
W Centrum Ikar zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną, która od kilkunastu lat jest jej głównym obszarem zainteresowań zawodowych.
Zainteresowania pokrewne: neurobiologia, kognitywistyka, epistemologia.

Specjalista terapii uzależnień

Alicja Giezek

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

mgr pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy, psycholog, terapeuta rodzinny.

Absolwentka Studium Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii. Ukończyła szkolenie dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy. Posiada uprawnienia do realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych. Ukończyła szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w ramach projektu Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz szkolenie „Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych” w Jeleniej Górze.

Psycholog, Psychoterapeuta

Agnieszka Jasiulewicz

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jestem psychologiem, psychoterapeuta, biegłym sądowym.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapii uczyłam się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej – Szkole Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu, którą ukończyłam w 2008r. Szkoliłam się również w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Instytucie Ewy Woydyłło, Centrum Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Ministerstwie Obrony Narodowej z zakresu negocjacji, zachowań suicydalnych, interwencji kryzysowej i stresu pourazowego.

Obecnie realizuję 5 letni Kurs Psychoterapii w zakresie podejścia systemowo – eriksonowskiego. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, stanowi etap mojej certyfikacji.

Psycholog, Psychoterapeuta

Anna Kazulo

Krynicka 33-35, 50-555 Wrocław
Infolinia: 71 311 16 58
krynicka@centrumikar.pl

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży (od 16 roku życia) oraz osób dorosłych. Pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju (depresja), odżywiania, lękowe (lęk uogólniony, lęk o zdrowie, napady paniki, fobia społeczna, fobie proste), zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia snu (bezsenność) oraz zaburzenia osobowości.

Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów życiowych, stresu, problemów w relacjach, borykającymi się z niską samooceną

Psycholog, Pedagog

Paulina Klimczak

Bulwar Ikara 30 , 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie, którego program dostosowany jest do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej.                                                                                                                                    Doświadczenie zdobyła w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej i świetlicy środowiskowej. Od 2014 r. współpracuje z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet udzielając informacji i wsparcia osobom zgłaszającym się do fundacji. Od 2015 r. zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną i treningiem funkcji poznawczych współpracując z poradnią zdrowia psychicznego. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencję kryzysową.

Psycholog, Psychoterapeuta

Alicja Komsta

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta (certyfikowany)

dr n. hum. Marta Kuty-Pachecka

Bulwar Ikara 30 , 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jest doktorem nauk humanistycznych, psychologiem i psychoterapeutą w
trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Pracownikiem dydaktyczny, prowadzI zajęcia z zakresu psychologii i psychopatologii na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie SWPS.

Posiada doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne w pracy z osobami z zaburzeniami
lękowym, a także osobami z problemami dermatologicznymi.
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc czynny udział w konferencjach naukowych z zakresu psychiatrii, psychoonkologii i psychodermatologii. Realizuje projekty badawcze na temat psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych.
Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, wsparciem, diagnozą i psychoterapią osób
dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej
superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Psycholog, Psychoterapeuta

Monika Margol

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Moje zainteresowania zawodowe związane są z udzielaniem pomocy psychologicznej, psychoterapią indywidualną i grupową, wspieraniem w dbaniu o równowagę i zdrowie psychiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywam w poradni zdrowia psychicznego, oddziałach szpitalnych oraz ośrodku psychoterapii, a moje zainteresowana zawodowe koncentrują się głównie w obszarze psychoterapii osób dorosłych. Staram się posługiwać różnorodnym repertuarem metod i form pracy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego gotowości na doświadczenie wykorzystując techniki zaczerpnięte m.in. z podejścia psychodynamicznego, terapii poznawczej czy też pracy z obrazem i metaforą.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu oraz Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie realizacji całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego a także szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii Klinicznej organizowanego przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Posiadam praktyczne umiejętności w pracy trenerskiej z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą a swoje zdolności pracy z grupami doskonaliłam jako uczestniczka Szkoły Trenerów „SIEĆ” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam studia podyplomowe w obszarze przygotowania pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psycholog, Psychoterapeuta

Agnieszka Pankała

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, psychologiem.

Studiowałam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywałam podczas czteroletnich studiów podyplomowych w Polskim Instytucie Ericksonowskim, które są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz dwóch lat w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie, a także podczas rocznego szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychologicznej – Szkole Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu.

Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista terapii uzależnień

Marta Podsiadło

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii.

Studia ukończyłam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem w trakcie specjalizacji z zakresu Psychologii Klinicznej, realizowanej przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Podyplomowo ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze, przy Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień i pozostaje w trakcie procesu certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień. Realizuję również 4-letnią Szkołę Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia dotyczące tematyki psychoterapii uzależnień, terapii dla osób współuzależnionych oraz pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy pomagam osobom, które borykają się z problemem uzależnień: chemicznych (jak alkohol, narkotyki) i behawioralnych (jak zakupy, hazard, Internet). Terapeutycznie pracuję z rodzinami osób uzależnionych (osoby z syndromem współuzależnienia oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików). Pomagam osobom doświadczającym przemocy. Prowadzę także terapię osób z zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi, doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych, a także przeżywających kryzysy. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży.

W swojej pracy opieram się głównie na technikach terapii poznawczo – behawioralnej.

Psycholog, Psychoterapeuta

Klaudia Put

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz psychoterapeutką w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii w Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psycholog, Psychoterapeuta

Kamila Raczyńska- Gutkowska

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i muzykoterapię na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Swoje kompetencje rozwijała uczestnicząc w licznych szkoleniach psychoterapeutycznych. Odbyła roczny kurs „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a następnie doskonaliła swoje umiejętności podczas 4-letniego specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod patronatem Oddziału Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuj głównie w podejściu psychodynamicznym, ale korzysta także z doświadczenia innych szkół psychoterapeutycznych, m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ericksonowskiej, czy psychoterapii pozytywnej, po to, by jak najlepiej dostosować metody pracy do problemu każdego pacjenta.

Ukończyła kurs I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada tytuł konsultanta w zakresie psychoterapii pozytywnej nadany przez Word Association for Positive Psychotherapy .
Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu najpierw pracując jako muzykoterapeuta a następnie jako psycholog w dziennych oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz w oddziale leczenia nerwic, gdzie współprowadziła terapię grupową. Pracowała w ośrodku opiekuńczo-leczniczym z osobami po przebytych udarach mózgu.
Obszarem jej szczególnych zainteresowań jest psychoterapia osób dorosłych, diagnoza neuropsychologiczna otępień oraz pomoc psychologiczna osobom doświadczającym trudności w zakresie życia seksualnego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Moją pracę poddaj regularnej superwizji.

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

Hanna Sławin

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jestem w trakcie kształcenia na psychoterapeutę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam już 2 letni kurs socjoterapii. Dodatkowo uczestniczę w kursie doszkalającym z zakresu Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej dla dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Podczas szkolenia mam możliwość superwizji, czyli omówienia w sposób anonimowy swoich klientów z grupą terapeutów w celu wzajemnej kontroli, czy praca przebiega w sposób prawidłowy. Jest to standardowa i pożądana procedura wśród psychoterapeutów.

Oferuję pomoc, konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę poradnictwo, psychoedukację, konsultacje, oraz wsparcie w kryzysie.

Pierwsze 4 wizyty zawsze ma charakter konsultacji wstępnej i szczegółowego wywiadu. Jest to czas na dokładne zrozumienie problemu, a także osoby, która się z nim zwraca. To ważne, aby nie wyciągać pochopnych wniosków i przyjrzeć się dokładnie osobie, z którą rozmawiam. Na tej podstawie ustalimy dalszy plan wspólnej pracy – może to być kilka spotkań, lub dłuższa współpraca.

Zmiana jest procesem – wymaga więc cierpliwości, utrwalenia i czasu, aby była stała.

Psycholog, Psychoterapeuta

Iwona Trizna

Krynicka 33-35, 50-555 Wrocław
Infolinia: 71 311 16 58
krynicka@centrumikar.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu – specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) należącego do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Pracuję z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk uogólniony), zaburzeń nastroju, kryzysów życiowych oraz borykającymi się z niskim poczuciem własnej wartości.