Poradnie Specjalistyczne we Wrocławiu

CENTRUM IKAR tworzy zespół specjalistów z zakresu psychiatrii i psychologii, ortopedii , kardiologii, dermatologii i innych poradni specjalistycznych, którzy dzięki ścisłej komunikacji i indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta oferuje kompleksową diagnozę i leczenie. Zaangażowanie oraz wysoka jakość świadczonych usług i opieki medycznej oferowanej w naszych placówkach jest dla personelu Centrum Ikar najwyższym priorytetem. Zapewniamy naszym pacjentom przyjazną atmosferę oraz warunki pełne dyskrecji i komfortu.

CENTRUM IKAR posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w niesieniu pomocy osobom, których dotyka problem sfery zdrowia psychicznego. Filarem działalności placówki jest Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Dynamiczny rozwój Centrum Ikar pozwolił na utworzenie w swojej strukturze kolejnych placówek z zakresu zdrowia psychicznego:

  • Poradnia Psychogeriatryczna,
  • Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
  • Poradnia Zaburzeń Odżywiania,
  • Konsultacyjna Poradnia Psychologiczna dla osób po wypadkach komunikacyjnych.

Projekt „Wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia w placówkach medycznych NZOZ Centrum Ikar we Wrocławiu”
zrealizowany w ramach działania 2.1 „E-usługi publiczne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020