Konsultacja lekarza specjalisty

konsultacja lekarza specjalisty 150 zł

Poradnia zdrowia psychicznego

porada lekarza psychiatry 150 zł, kolejna 120 zł
porada lekarza psychiatry dla rodziców adopcyjnych 150 zł os.
porada psychologa/psychoterapeuty 100zł – 130zł
badanie pamięci z opinią psychologa 200zł
terapia par 150zł
wizyta domowa lekarza psychiatry 250zł