Lekarze, spec. Psychoterapeuta

Psycholog, Psychoterapeuta (certyfikowany)

dr n. hum. Marta Kuty-Pachecka

Bulwar Ikara 30 , 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Jest doktorem nauk humanistycznych, psychologiem i psychoterapeutą w
trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Pracownikiem dydaktyczny, prowadzI zajęcia z zakresu psychologii i psychopatologii na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie SWPS.

Posiada doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne w pracy z osobami z zaburzeniami
lękowym, a także osobami z problemami dermatologicznymi.
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc czynny udział w konferencjach naukowych z zakresu psychiatrii, psychoonkologii i psychodermatologii. Realizuje projekty badawcze na temat psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych.
Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, wsparciem, diagnozą i psychoterapią osób
dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej
superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Psycholog, Psychoterapeuta

Kamila Raczyńska- Gutkowska

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i muzykoterapię na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Swoje kompetencje rozwijała uczestnicząc w licznych szkoleniach psychoterapeutycznych. Odbyła roczny kurs „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a następnie doskonaliła swoje umiejętności podczas 4-letniego specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod patronatem Oddziału Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuj głównie w podejściu psychodynamicznym, ale korzysta także z doświadczenia innych szkół psychoterapeutycznych, m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ericksonowskiej, czy psychoterapii pozytywnej, po to, by jak najlepiej dostosować metody pracy do problemu każdego pacjenta.

Ukończyła kurs I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada tytuł konsultanta w zakresie psychoterapii pozytywnej nadany przez Word Association for Positive Psychotherapy .
Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu najpierw pracując jako muzykoterapeuta a następnie jako psycholog w dziennych oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz w oddziale leczenia nerwic, gdzie współprowadziła terapię grupową. Pracowała w ośrodku opiekuńczo-leczniczym z osobami po przebytych udarach mózgu.
Obszarem jej szczególnych zainteresowań jest psychoterapia osób dorosłych, diagnoza neuropsychologiczna otępień oraz pomoc psychologiczna osobom doświadczającym trudności w zakresie życia seksualnego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Moją pracę poddaj regularnej superwizji.

Psycholog, Psychoterapeuta

Katarzyna Kluzowska

Bulwar Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Karolina Wołowicz

Krynicka 33-35, 50-555Wrocław
Infolinia 71 311 16 58
krynicka@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Alicja Komsta

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Joanna Lis

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Agnieszka Pankała

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl

Psycholog, Cert.Psychoterapeuta

Katarzyna Pieńko-Jamuła

Bulwa Ikara 30, 54-130 Wrocław
Infolinia 71 791 61 63
bulwarikara@centrumikar.pl