Urolog

lek. med. Michał Matuszewski

Borowska 242, 50-558 Wrocław
Infolinia: 508 446 544
borowska@centrumikar.pl

Asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (2011r.)
Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa
Urologicznego.

Wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywał m.in. na zagranicznych stażach:
– Zentrum für Operative Medizin ZOM – Universitätsklinikum Würzburg, Niemcy
– Clinic of Urology, The University General Hospital of Heraklion, Grecja
– Urologische Klinik und Poliklinik – Universitätsklinikum Rostock, Niemcy