Nefrolog dziecięcy

dr n. med. Maria Miler

Borowska 242, 50-558 Wrocław
Infolinia: 508 446 544
borowska@centrumikar.pl

Specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy, pediatra ( II stopień).
Od czasu ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ( obecnie Uniwersytet Medyczny) przez cały okres pracy zawodowej jest związana z Kliniką Nefrologii Pediatrycznej, w której pracuję zarówno w Oddziale Nefrologicznym, w Stacji Dializ jak i w Przyklinicznej Nefrologicznej Poradni dla Dzieci. Pełni również całodobowe dyżury lekarskie w Oddziale Nefrologicznym i w Stacji Dializ. W okresie przynależności Kliniki Nefrologii Pediatrycznej do struktur SPSK 1 pełniła funkcję zastępcy kierownika Przyklinicznej Poradni Nefrologicznej dla Dzieci. W okresie pracy zawodowej uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych broniąc pracy doktorskiej dotyczącej ostrej niewydolności nerek u dzieci oraz jej odległych skutków, której streszczenie zostało opublikowane w Medical Science – Monitor – International Medical Journal of Experimental and Clinical Research i którą cytowano m.in.
w BMC Nephrology. W trakcie pracy zawodowej uzyskała I i II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii i kolejne specjalizacje: z nefrologii i z nefrologii dziecięcej. Autor i współautor rozdziału podręcznika i rozdziału skryptu dla studentów, 15 publikacji krajowych i zagranicznych, 38 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych, 17 prac i referatów prezentowanych na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych i zjazdach w tym w 12 przypadkach był to udział czynny. Nadal w sposób aktywny podnosi swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie, udział czynny i bierny w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję członka Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Była członkiem komisji postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Dziecięcego w jednym z dolnośląskich szpitali.