Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog

dr n. med. Łukasz Karpiński

Dokerska 2a, 55-142 Wrocław
Infolinia: 71 349 34 25
dokerska@centrumikar.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nagrodzony wyróżnieniem oraz nagrodą Rektora; stypendysta na Uniwersytecie Medycznym w Padwie. Pracując w Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu zdobył specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Ukończył Podyplomowe Studia Doktoranckie z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w kardiologii. Jest autorem wielu prac naukowych opublikowanych i prezentowanych w kraju i zagranicą. Wykładowca w dziedzinie kardiologii i hipertensjologii.
Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne i ambulatoryjne w diagnostyce i leczeniu pacjentów kardiologicznych, bogate doświadczenie i kwalifikacje w wykonywaniu badań echokardiograficznych, testów wysiłkowych i interpretacji badań holterowskich. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Echokardiografii PTK.

Wykonywane usługi:

  • konsultacje kardiologiczne
  • badanie echo serca
  • opis ekg oraz holtera ekg i holtera ciśnieniowego

Udziela porad także w języku angielskim