Ortopeda, Ortopeda dziecięcy

dr. n. med. Jacek Martynkiewicz

Borowska 242, 50-558 Wrocław
Infolinia: 508 446 544
borowska@centrumikar.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk medycznych oraz specjalizację II stopnia uzyskał w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki [FESSH]. Odbył staże kliniczne w renomowanych ośrodkach m.in. Rajindra Hospital – Government Medical College,Patiala (Indie), Orthopädische Universitätsklinik Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg (Niemcy). W 2013r. jako pierwszy w Polsce wykonał całkowitą rekonstrukcję anatomiczną złamania panewki stawu biodrowego z dostępu “intrapelvic”. Członek zespołu który jako pierwszy w świecie w 2016r. wykonał skuteczny przeszczep ręki pacjentowi z wad wrodzoną kończyny górnej. Dzięki ciągłemu kształceniu, udziale w szkoleniach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą proponuje swoim pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia i operacyjne stosowane obecnie w wiodących światowych ośrodkach klinicznych. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób i urazów kończyny górnej, chirurgii ręki, chirurgii miednicy [złamania miednicy], stawu biodrowego, endoprotezoplastyce stawu biodrowego w tym wykonywanych z dostępu małoinwazyjnych [przednich] o dużych walorach kosmetycznych tzw.”bikini”, chirurgii nerwów obwodowych, mikrochirurgii oraz rekonstrukcjach wielotkankowych w zakresie narządu ruchu.